Sobre Nós


O traballo realízase de xeito puramente tradicional, mediante un proceso no que o determinante é a intervención persoal dos traballadores e o produto final é totalmente individualizado.
Os artesáns comparten a actividade diaria. É moi difícil determinar o volume de produción por estas circunstancias, polo que as reformas e restauracións non son medibles individualmente, en xeral fan referencia a un edificio enteiro e depende moito do que se teña que facer e das dimensións do edificio. .
Traballos de restauración en madeira e nova creación respectando a tradición. Balcóns, pasamáns, teitos, ventás, chan de madeira, sobre todo en Pazos e casas grandes.
Creación de todo tipo de mobles artesáns, mesas, armarios, estanterías, cadeiras rústicas, reprodución e restauración de antigüidades e todo tipo de obxectos de valor etnográfico para decoración e decoración rústica.
Unha restauración, rehabilitación de mobles antigos pódese contabilizar de media nun mes, pero os traballos realizados nos edificios son moi lentos e duran varios meses. Ademais, existe un volume de produción de pezas artesanais, obxectos diversos ou mobles en función do seu tamaño e dos elementos decorativos que teñan, de 3 ou 4 pezas ao mes.
Dende que estes artesáns comezaron a súa actividade no ano 1997, sempre tiveron traballo suficiente para garantir a pervivencia do Obradoiro. Son moitos os postos que reciben e non só do concello do Saviñao, senón doutros concellos da comarca de Terra de Lemos onde hai numerosas mostras de arquitectura civil e relixiosa que se están rehabilitando. Tamén existe unha tradición de facer mobles a man que é importante manter coas novas xeracións de artesáns que aprenderon o oficio e os coñecementos dos mestres que xa non traballan. O valor que se lle está a dar ao traballo artesanal e ás cousas feitas a man, así como a falta de xente que os faga, garante a viabilidade deste obradoiro como actividade económica xeradora de riqueza.

es_ES